Jobbeke.nl is opgegaan in Tachles: Leiderschap en Samenwerking. Trajecten in organisaties en teams gestoeld op de pijlers van het Systeemdenken en Systemisch kijken.

U bent welkom op www.tachles.nl

http://www.tachles.nl

Zelf Bewustzijn

ZelfBewustzijn vergroten is het steeds beter leren kennen van je binnenwereld. Het gaat om het kunnen waarnemen van je denkpatronen, oordelen, belangen en het daaronder voelen van je drijfveren, gevoelens, en behoeften. Hoe beter je deze leert herkennen en erkennen, hoe meer grip en acceptatie je krijgt voor wat er in de buitenwereld gebeurt.

Een quote uit de Talmud:

“We see the world, not as it is, but as we are”

Mijn ervaring is dat we, wanneer we onszelf steeds beter leren zien, ook in staat zijn meer en meer verantwoordelijkheid te nemen voor wat we doen. Dit is pittig, maar het geeft ook een gevoel van vrijheid. We gaan dan werkelijk in onze kracht staan door te accepteren wie we zijn.

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap; Stevigheid door Authenticiteit

ZelfBewustzijn vergroten gaat over het leren herkennen en erkennen van je binnenwereld. Persoonlijk Leiderschap nemen gaat weer een stap verder. Als je handelt vanuit persoonlijk leiderschap dan is je handelen in de buitenwereld congruent met wat er in de binnenwereld bij je leeft: je bent authentiek. Hoe authentieker, hoe steviger we onszelf ervaren. En hoe steviger we door de buitenwereld ervaren worden.

Waar neem je afscheid van als je het pad van Persoonlijk Leiderschap bewandelt?

 • het gevoel slachtoffer te zijn van ‘de omstandigheden’
 • het gevoel geen invloed te hebben
 • het geen risico’s durven nemen door angst te vermijden
 • je verschuilen achter excuses
 • grote vermoeidheid en energie verspilling
 • te veel ‘ballen in de lucht houden’
 • je onbewust steeds aan te passen aan anderen
 • kortom: geen eigenaarschap over je leven ervaren

It takes guts to live our glory!

Leven vanuit Persoonlijk Leiderschap is:

 • blijvend ontwikkelen van je bewustzijn op je binnenwereld: je gevoelens, behoeften en neigingen
 • in de buitenwereld verantwoordelijkheid nemen voor je behoeften, gevoelens, gedrag: je leven
 • Je angst voelen, toelaten maar en niet automatisch naar handelen

contact_jobbeke_leiderschapinfo@jobbeke.nl
contact_jobbeke_leiderschap06-13025540