Nieuwe Organisaties, Nieuwe Teams

Leuk en inspirerend!
Ineens is het overal: Nieuw Organiseren en Nieuw Leiderschap. We schrijven erover, we lezen erover, het lijkt dé trend op gebied van organisatieontwikkeling. En ik moet je zeggen, het spreekt mij ook aan. Enorm. De organisatie waarin ieder zich verbonden voelt met het totale resultaat. Werken vanuit autonomie en tegelijkertijd samen. Een organisatiecultuur die creativiteit en innovativiteit stimuleert. Een organisatie waar de communicatiestijl niet hiërarchisch van ouder tot kind is, maar van volwassene tot volwassene. Zelf nadenken in plaats van uitsluitend protocollen en procedures volgen. ‘fouten’ zien als leermomenten die leiden tot verbetering van efficiency en kwaliteit. Duurzaamheid hoog in het vaandel. Transparante processen en communicatie.

 

Too good to be true?
Klinkt aantrekkelijk toch? Zouden we dan echt klaar zijn met oude machtsstructuren? Met de bureaucratie? Met de zelfverrijking ten koste van onwetenden en –oh ja- de planeet? De idealist in mij hoopt het. De realist ziet dat er veel in beweging is en dat het een traag proces is.

Wij willen nieuw; Hoe doen we dat?
Het Hoe is in ontwikkeling. Er is misschien nog geen eenduidig antwoord. Twee factoren zijn in elk geval van wezenlijk belang: Leiderschap en Teamontwikkeling.

Durft de leiding te laten?
Op het terrein van leiderschap is het nodig dat er diepgaand inzicht is in de effecten van het eigen functioneren als leidinggevend team (bestuur, directie, managementteam) en als bestuurder van de club op de rest van de organisatie. Hoe gaan we om met macht, met controle? Durven we daarin andere stappen te zetten? Bovendien moet het besef er zijn dat alleen beweging of verandering verlangen van ‘de rest van de organisatie’ niet werkt. Denk aan de ouders die willen dat de kinderen zich anders gedragen en zelf niet in beweging komen…

Ik als deel van Wij
Als we het hebben over diepgaand inzicht lijkt er nog een kanteling in het denken noodzakelijk; van ik-gericht naar wij-gericht. Gewoon, omdat we met elkaar veel meer kunnen bereiken in co-creatie dan als individu op zichzelf. Voor co-creatie is veiligheid een belangrijke voorwaarde; als teamlid wil ik ervaren dat er plek is voor mij en mijn inbreng in het geheel. Zo niet, dan zal ik mijn volle potentieel niet inzetten. Alle energie die opgaat aan gedoe in de onderstroom van een team is niet beschikbaar voor de taak en het gewenste resultaat…

Behoefte en zin om over dit onderwerp verder door te praten om te kijken wat er in jullie organisatie in beweging wil komen? Leuk je te ontmoeten!

Teamcoaching in organisaties: Nieuw leiderschap vraagt om volwassen teams!

Wie is er nou meer gemotiveerd: de metselaar die de ene steen op de volgende steen legt, of de metselaar die weet dat hij met zijn collega’s bouwt aan een paleis?

Teamontwikkeling is hot! Langzaam maar zeker wordt voor meer en meer organisaties helder dat er veel winst te behalen valt door te investeren in een goede samenwerking binnen teams.

Deze ontwikkeling past wat mij betreft helemaal in een veranderende samenleving waarin we allemaal uitgenodigd worden om onze verantwoordelijkheid als individu te nemen. Geleidelijk aan beseffen we dat we deel zijn van een groter geheel. De moderne -hippe- organisatie is duurzaam, transparant en neemt haar eigen verantwoordelijkheid. Dat is de meer romantische oorzaak. Tegelijkertijd is het voor veel organisaties een rechtstreeks gevolg van reorganisaties en bezuinigingen waarbij het middenmanagement sterk in omvang is gekrompen of zelfs helemaal is verdwenen uit het organogram. Hoe dan ook, het leiderschap verandert en de roep om volwassen teams is groot.

Het accent is daarmee verschoven van de individuele aansturing naar de teamaansturing. En terecht; goed teamwork is ontzettend leuk én levert een groot rendement. Het totaal is meer dan de som der delen.

Leiderschap & Samenwerking anno 2015!

Ik – Wij
Ontwaakt uit de bubbel, merk ik dat organisaties in zowel de profit als non-profit sector, in toenemende mate doorkrijgen dat het anders moet willen ze kunnen voortbestaan. Termen als transparantie, dichtbij de klant, eenvoud, en warmte zijn belangrijker geworden. Maar als je intern een cultuur hebt waar mensen vooral individueel worden beloond op basis van prestaties, en er weinig aandacht is voor ‘samen’ en de relatie met en tot elkaar, dan wordt het lastig om juist die klantwaarden ook echt te leven. Hoe moet je denken vanuit ‘wij’ als je beloond wordt en werkt in een cultuur waarin het vooral gaat om ‘ik’.

Lef!
Dat “wij” is best ingewikkeld. Het vraagt lef, zelfinzicht, en de betrokkenheid en commitment aan elkaar en de organisatie om uit te spreken wat er bij je leeft. Het vraagt bovendien om de vaardigheid om de zogenaamde ‘onderstroom’ bespreekbaar te maken; dat wat er op interactie en gevoelsniveau gebeurt bij iedereen. De ‘bovenstroom’ is dan de inhoud en de procedureafspraken. Wat ik in bijna alle teams tegenkom is dat iedereen zeer bekwaam is in het bespreken van de bovenstroom, maar dat de onderstroom onbesproken blijft. Terwijl daar juist blokkades en gedoe optreden met als gevolg dat iedereen zich meer ‘alleen’ dan ‘samen’ voelt. Wat zou het effect op de klant zijn?
Het bespreken van de onderstroom vraagt lef en zelfinzicht. Het effect is dat de liefde stroomt en mensen met meer bezieling werken.

Leiderschap en Lidmaatschap
Om echt je lidmaatschap in een team te nemen is dus behoorlijk wat (persoonlijk) leiderschap nodig. Althans, als je de samenwerking optimaal wilt benutten. Maar andersom is ook waar, op echt volop in je (persoonlijk) leiderschap te staan, is lidmaatschap in een team nodig. Een plek waar je gesteund wordt. De leidinggevende die geen lidmaatschap heeft in een ander team dan het team waar hij leiding aan geeft, staat niet stevig. Hij is afhankelijk van het team, vaak onbewust. De resultaatgerichtheid lijdt hieronder. Lid van een team op het eigen functieniveau, maakt echter stevig en vrij. Zeker als dat team geleerd heeft om samen te werken! En dat is volgens mij precies de uitdaging waar veel organisaties en de mensen binnen organisaties voor staan: dat ze leren om lid te zijn zodat ze stevigere leiders zijn.

contact_jobbeke_leiderschapinfo@jobbeke.nl
contact_jobbeke_leiderschap06-13025540