Teamcoaching in organisaties: Nieuw leiderschap vraagt om volwassen teams!

Wie is er nou meer gemotiveerd: de metselaar die de ene steen op de volgende steen legt, of de metselaar die weet dat hij met zijn collega’s bouwt aan een paleis?

Teamontwikkeling is hot! Langzaam maar zeker wordt voor meer en meer organisaties helder dat er veel winst te behalen valt door te investeren in een goede samenwerking binnen teams.

Deze ontwikkeling past wat mij betreft helemaal in een veranderende samenleving waarin we allemaal uitgenodigd worden om onze verantwoordelijkheid als individu te nemen. Geleidelijk aan beseffen we dat we deel zijn van een groter geheel. De moderne -hippe- organisatie is duurzaam, transparant en neemt haar eigen verantwoordelijkheid. Dat is de meer romantische oorzaak. Tegelijkertijd is het voor veel organisaties een rechtstreeks gevolg van reorganisaties en bezuinigingen waarbij het middenmanagement sterk in omvang is gekrompen of zelfs helemaal is verdwenen uit het organogram. Hoe dan ook, het leiderschap verandert en de roep om volwassen teams is groot.

Het accent is daarmee verschoven van de individuele aansturing naar de teamaansturing. En terecht; goed teamwork is ontzettend leuk én levert een groot rendement. Het totaal is meer dan de som der delen.

Reacties plaatsen kan niet meer.

contact_jobbeke_leiderschapinfo@jobbeke.nl
contact_jobbeke_leiderschap06-13025540