Organisatie Advies

Om adequaat om te gaan met snel veranderende markt waarin zij opereren, volgen veranderingen in organisaties elkaar snel op. Onze definitie van leiderschap verandert en veel organisaties streven naar een grotere transparantie, heldere communicatie, resultaatgerichtheid, en een vorm van aansturing waarbij medewerkers en teams zelfsturend te werk gaan. Ik denk graag met u mee over een effectieve en duurzame aanpak als u zich herkent in één van de volgende omschrijvingen:

“We zitten in een cultuurverandering waarin verantwoordelijkheid nemen, authenticiteit en transparantie sleutelbegrippen zijn”

 “Leidinggevenden nemen onvoldoende positie. Ze hebben te weinig afstand tot de dagelijkse praktijk en weten niet werkelijk te delegeren. De waan van de dag blijft terwijl de omgeving van ons vraagt flexibeler, slagvaardiger en effectiever te zijn.”

“Dit team functioneert niet lekker. De sfeer is niet goed en de resultaten blijven achter bij de gestelde doelen.”

“Leidinggevenden mogen meer resultaatgericht te werk gaan”

“Leidinggevenden mogen naast resultaatgericht, ook een meer coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen”

“Teams moeten meer verantwoordelijkheid nemen en zelfsturend worden”

 

contact_jobbeke_leiderschapinfo@jobbeke.nl
contact_jobbeke_leiderschap06-13025540