Persoonlijk Leiderschap

Bij persoonlijk leiderschap gaat het in de kern om het zo optimaal inzetten van jezelf in de interactie met de wereld om je heen. De balans tussen communiceren met lef en inlevingsvermogen is essentieel. Mensen met een sterk ontwikkeld persoonlijk leiderschap hebben meer grip op hun (werk) context, het proces en het (eind)resultaat.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor professionals binnen organisaties: interne en externe adviseurs, projectmanagers, en leidinggevenden. Iedereen die middels de persoonlijke effectiviteit invloed wil uitoefenen op anderen in de werkcontext. Het opleidingsniveau van de deelnemers is HBO of WO niveau. Belangrijk is dat de deelnemers over reflectief vermogen beschikken en nieuwsgierig zijn naar het effect van hun handelen op de werkcontext.

Inhoud van de opleiding Persoonlijk Leiderschap
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Mijn communicatie

 • 4 succesfactoren van een effectieve en geslaagde interactie
 • inzicht in de persoonlijke voorkeursstijl/automatische reactie in de interactie
 • inzicht in de effecten van de eigen communicatiestijl op anderen
 • inzicht in oorsprong van de eigen stijl; inzicht helpt acceptatie, acceptatie geeft ruimte om ander gedrag te leren
 • concrete technieken ten behoeve van de stijlflexibiliteit;
  • hier en nu hanteren
  • 4 niveaus van communicatie
  • 3 gespreksposities

2. Dynamieken in de interactie tussen mensen

 • projectiemechanismen
 • overdrachtsfenomenen
 • communicatiepatronen in organisaties en de effecten daarvan;
  • wie is aan het woord
  • dramadriehoek/winnaarsdriehoek

3. Inzicht in menselijke systemen: systeemdenken en systemisch werken

 • de wetten van het systeem (systeemdenken in de praktijk)
  • systeemdenken versus oorzaak-gevolg denken
  • ordeningsprincipes in organisatiesystemen
 • de werking van het brein: hoe veilig en onveiligheid van effect zijn op de interactie door de werking van het brein
 • het waarnemen van het team als geheel systeem, meer dan de som der delen (systeemdenken)
 • de verschillende ontwikkelbehoeftes van teams in verschillende ontwikkelstadia
 • de shift van het doen van managerial interventies (verantwoordelijkheid op schouders van de engineer) naar team-ontwikkelende interventies (resultaatverantwoordelijkheid bij het team leggen)

Studiebelasting en doorlooptijd

De opleiding is ingedeeld in 4 opleidingsdagen die om de vier weken georganiseerd worden. Tussen de opleidingsdagen wordt de deelnemers gevraagd een reflectieverslag te schrijven. De totale studiebelasting is 9 dagdelen per deelnemer.

contact_jobbeke_leiderschapinfo@jobbeke.nl
contact_jobbeke_leiderschap06-13025540