Teamontwikkeling

Een effectief functionerend team is voor iedereen een plezier om in te werken. Wanneer functioneert een team optimaal?

  • Als de stijl van leidinggeven aansluit bij de teamvolwassenheid
  • Als het team geleerd heeft om verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoud, de procedure en het proces
  • Als de beschikbare energie in het team beschikbaar is voor de taak en het resultaat. Zolang de energie opgaat aan ‘gedoe’, is het resultaat niet optimaal
  • Als het team bewustzijn heeft ontwikkeld ten aanzien van het eigen gedrag en de effecten daarvan op de resultaten van het team zelf en de rest van de organisatie

Effectief samenwerken met elkaar is een uitdaging. Zeker in tijden van transformatie en crisis. Het gevolg is een suboptimaal resultaat en weinig voldoening voor de betrokken teamleden en de leidinggevende.

Duurzame interventies vanuit het Systeemdenken

Anders dan bij trainingen waarbij de trainer individueel met de deelnemers aan de slag is, werkt de teamcoach met ‘het geheel’. Vanuit het systeemdenken is een team een levend mechanisme met een eigen karakter en eigen gedragingen. De wetten of patronen die in een team gelden, zijn sterker dan individuele intenties tot gedrag. Dat verklaart waarom individuele teamleden in teamverband soms ander gedrag laten zien dan ze in een andere context zullen laten zien. Gedrag in een team zegt in eerste instantie iets over het gehele team, en in tweede instantie iets over het individu. Juist door het team leren te kijken naar het gedrag van henzelf als totaal en de effecten daarvan op de output geeft ruimte om collectief te leren. ‘Niets is alleen maar persoonlijk’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Duurzaam resultaat; patronen doorbreken

Een communicatie waarbij alle informatie uit het team gehoord en geïntegreerd wordt, is essentieel voor een optimaal functionerend team. Het begint met bewustwording van de interactiepatronen die in het team spelen en in het dagelijks functioneren leiden tot suboptimale resultaten. Ineffectieve interactiepatronen leiden tot spanning in de onderstroom van het team. Deze worden vaak niet besproken. Wanneer dit voor het team inzichtelijk en bespreekbaar wordt gemaakt, en het team bovendien duurzaam leert dit soort gedoe in de toekomst vóór te zijn, krijgt het team de instrumenten in handen om mét elkaar te werken. Ineffectieve communicatiepatronen worden duurzaam doorbroken en effectieve patronen zorgen voor een swingend team!

contact_jobbeke_leiderschapinfo@jobbeke.nl
contact_jobbeke_leiderschap06-13025540