Wie is Jobbeke

Sinds 2000 ben ik werkzaam geweest als organisatie-psycholoog – meer specifiek als assessment-psycholoog, individueel coach, trainer, opleider en teamcoach. De eerste jaren werkte ik bij GITP, later bij SchoolvoorCoaching als Erkend en Gecertificeerd Senior Opleider/Coach.

Sinds 2013 bied ik mijn diensten aan onder eigen vlag.

Persoonlijk Leiderschap

Als assessment psycholoog heb ik geleerd om mensen zo puur mogelijk -ontdaan van mijn eigen oordeel of mening- waar te nemen. Van deze vaardigheid heb ik tot op de dag van vandaag veel plezier. Inmiddels ben ik er echter van overtuigd dat juist het puur leren waarnemen van onze binnenwereld, ons nog veel meer brengt. Hoe wij onze binnenwereld waarnemen is bepalend voor hoe we onze buitenwereld waarnemen. Onze ervaren regie en persoonlijk leiderschap hangt direct samen met ons vermogen onze binnenwereld te kennen en in de buitenwereld congruent met deze kennis te durven handelen.

Systeemdenken en Systemisch Werken

Het leren waarnemen van de wereld om mij heen en mijzelf daarbinnen vanuit het systeemdenken en het systemisch kijken hebben mij veel gebracht: zowel persoonlijk als professioneel. Het bleek te sleutel naar het ‘onschuldigen van het individu’. Het is ook de sleutel naar werkelijke duurzame veranderingen voor teams en organisaties. Het grotere systeem is altijd krachtiger dan het kleinere systeem en niets is alleen maar persoonlijk. Wij vertolken allemaal informatie voor het totale systeem. In een zakelijke context is dit een krachtig perspectief. Door in te zien hoe we onze neigingen zaken persoonlijk te maken kunnen vervangen door het functioneel inzetten van onze impulsen, worden we effectief en krachtig. Dit vraagt steeds om moed. System Centered Theory en het Systemisch Werken zijn daarbij grote inspiratiebronnen voor me.

Stijl

Ik opereer graag op dat niveau van diepgang dat nodig is om snel een stap te kunnen maken. Mijn stijl is daarbij direct, doelgericht, vol met humor en met ruimte voor de zwaardere thema’s die soms spelen bij vraagstukken in organisaties en teams. Ik verbind me graag met het mens achter het masker. Wanneer gezien kan worden wat eerder verborgen was, gaat de energie weer stromen; zowel op individueel als op collectief niveau. Als begeleider van deze processen is het faciliteren van precies dit proces eindeloos voedend.

contact_jobbeke_leiderschapinfo@jobbeke.nl
contact_jobbeke_leiderschap06-13025540